Familien

Langt nord i Norge ligger Skjerstadfjorden. I generasjoner har familiene Wenberg og Øksheim bodd på hver sin side av fjorden, og delt dyrebar kunnskap om hvordan man høster ressursene på best mulig måte. For naturen. For fisken. Og for deg som skal spise den.

De to familiene har samarbeidet i årevis. For 20 år siden gikk man sammen i Nordic Blu og har siden da målrettet jobbet for å høste av havets ressurser med både ydmykhet og respekt.
Håndforing av fisk

Wenberg

På begynnelsen av 80-tallet plasserte faren min og hans to brødre den første hjemmelagde merden i Skjerstadfjorden. Ved hjelp av en liten robåt og et lite naust for fôret, gjorde de alt for hånd. De tre brødrene fulgte nøye med det lille prosjektet, lærte av naturen og fisken og forstod bedre og bedre hvordan de skulle sørge for at fisken ble sunn og sterk.

På den andre siden av fjorden gjorde båtbyggeren Jan Øksheim det samme. I løpet av 80-tallet bygde han opp et lite oppdrettsanlegg. Hans filosofi var den samme: å forvalte fjorden og fisken med dyp respekt.

Fra generasjon til generasjon

Så snart de var gamle nok, ble barna til familiene Wenberg og Øksheim med på jobb. I dag er arven videreført og gjennom de siste tiårene er det opprettet en liten, men solid familiebedrift. I dag teller Nordic Blu over 25 ansatte. Vi tror på å bygge sterke samfunn, vi støtter lokale kultur og idrett og vårt store mål er at folk kan leve av og for fjorden i mange generasjoner fremover.

Med ydmykhet og respekt

Selv om båtene, merdene og teknologien har endret seg mye siden min fars dager, har tankegangen vært den samme. Het siden bestefar dro opp sin første fisk, har vi vært dedikert til å lære av omgivelsene og ta vare på ressursene vi har fått. Vi fortsetter å behandle fjorden med ydmykhet og respekt, slik at vi kan overføre et sunt og bærekraftig hav til fremtididge generasjoner.

Det er her vi bor. Det er her vi jobber. Vår nærhet til fisken, vår forpliktelse til å ta vare på naturen og kunnskapen vi har samlet, betyr at vi kan produsere laks av høyeste kvalitet, på en bærekraftig måte. Laks som vi gjennom generasjoner har lagt all vår stolthet i.

Arrow up