Fisken

Nord for polarsirkelen gyter laksen fra Nordic Blu. Ikke langt fra Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannsstrøm, er forholdene som skapt for bærekraftig oppdrett av laks.

De har plassen som trengs. De spiser det reneste og mest næringsrike foret. Vi er stolt av å ha laks som har det bra, er sunn og helt naturlig. Resultatet er førsteklasses smak, fast kjøtt og en perfekt marmorert rødfarge.

Unikt havbruk

Ingen annen plass i verden er mer egnet for oppdrett av laks enn de unike oppdrettsanleggene i Skjerstadfjorden. Famieliene våre har dyrket laks her siden tidlig på åttitakket. Verdens sterkeste tidevansstrøm og store mengder norsk fjellvann skapet perfekte forhold for sterk og sunn laks.

Perfekte vekstforhold

Iskaldt ferskvann fra fjellet og breene rundt fjorden skaper de perfekte vekstforholdene for fisken. De enorme mengdene ferskvann avverger lakselus. Noe som igjen betyr at vi vanligvis ikke trenger kjemikalier for å fjerne lus på våre anlegg. Det er flott for fjorden, fisken og deg. Fisken trenger også god plass til å utfolde seg, og vi er forpliktet til å la dem leve stressfrie liv fra smolt til voksen alder. De sterke tidevannsstrømmene og ekstra plass gjør at fisken hele tiden beveger seg, trives og får den spesielle konsistensen i kjøttet.

Spesialtilpasset for

Vårt tilpassede fôr betyr ikke bare at det gir høyere omega3-nivåer. Du får også fisk som er oppdratt uten kjemikalier, forurensende stoffer, hormoner og plantevernmidler.

Vi kan garantere dette fordi vi eier og kontrollerer hele verdikjeden.

Salmon in boxes
Whole salmon and filet

Verdikjede

Vi har kontroll på fisken – fra eggene klekkes til fisken skal slaktes. I den innerste delen av fjorden, finner du eggklekking. Når fisken er klar, transporterer vi den til ferskvannsiden av fjorden ved Breivika. Her holdes de i ferskvannstanker på land til de er mellom 4 og 12 måneder, over 60 gram og klare til å komme inn på oppdrettsanleggene i fjorden. I 12-18 måneder svømmer de og spiser til de veier mer eller mindre seks kilo og er klare for høsting. Prosessen er tidkrevende, men helt nødvendig prosess for å sikre høyeste kvalitet.

God appetitt!

I tre generasjoner, med respekt for fjorden, fisken og naturen, har vi vært dedikert til å produsere verdens beste og mest bærekraftige oppdrettslaks. Når du spiser laks fra Nordic Blu, kjenner du igjen både smak og konsistens. Og kan være sikker på at denne laksen har levd et godt liv, i det beste havbruket, uten verken kjemikalier eller forurensning.

Salmon sashimi
Arrow up