Naturen

Under midnattssol og nordlys har naturen gitt oss perfekte forhold for oppdrett av laks. I Skjerstadfjorden har man i generasjoner livnært seg av naturens gaver.

En jevn strøm av iskaldt ferskvann, kombinert med verdens sterkeste tidevannsstrøm. Det gjør vannet ekstra oksygenrikt og gir oss en evig ren og levende fjord. Til sammen skaper det helt unike forhold for oppdrett av laks.

Verdens sterkeste tidevannsstrøm

Saltstraumen er verdens sterkeste tidevannsstrøm og forbinder Skjerstadfjorden med åpent hav. Strømmen oppstår når tidevannet skyver store vannmasser in og ut den smale kanalen. Forskjellen i høyde mellom innsiden og utsiden av kanalen kan nå over tre meter. Det tar 150 dager før hele fjorden er fylt med nytt vann i kontinuerlig utveksling på åpent hav. De massive styrkene sørger for at fjorden alltid er på farta. På den måten kan vi drive oppdrett i rent vann, fullt av oksygen.

Northern Lights or Aurora borealis in Lofoten islands, Norway. Polar lights in a starry sky over a snowy winter landscape

Ferskvann fra fjellet og isbreene

Lenge før menneskeskapt forurensning og søppel frøs Norge til is. Isbreene er levende beviser på istiden. Rundt Skjerstadfjorden ligger store masser av frossent og rent vann. På grunn av sine mørkeblå fargetoner har breen fått navnet Blåmannisen, eller Blue Mans Ice. Kraftige nedbørsmengder om vinteren, smeltevann og hundrevis av elver og bekker mater fjorden kontinuerlig med nytt ferskvann. Dermed vokser laksen vå i naturlig og friskt vann.

Rett ved anlegget vårt blir en av elvene hvert år fylt opp med vill-laks. Tusenvis av laks trekker fra fjorden opp i elva for å gyte. Derfor vet vi at både oppdrettslaksen og villaksen trives og lever et sunt liv.

Vi elsker fjorden vår

Vi elsker fjorden, fisken og naturen. Derfor er vi forpliktet til å overvåke og å beskytte. Vi må ta vare på økosystemene i fjorden, på havbunnen og vi må sørge for at vår aktivitet ikke påvirker miljøet negativt.

Derfor samarbeider vi med marinbiologer som kontinuerlig overvåker og gjennomfører grundige undersøkelser av fjordsystemene og det maritime livet. Dett i tillegg til vår teknologi, som til enhver tid forteller oss om tilstanden til vannet, oksygen-nivået, saltinnholdet og temperaturen.

Fjord and mountains
Vi tror på at bærekraftig oppdrett er med på å bevare arven og planeten vår. Vi verdsetter naturen, og vi tror at det kun er gjennom ydmykhet og respekt vi kan produsere laksen med best smak og høyest kvalitet.
Arrow up